CENÍK SLUŽEB

I. Ceny zlatých slitků 

Ceny jednotlivých slitků se mění v závislosti na vývoji cen drahých kovů na mezinárodních trzích (zejména londýnské burze drahých kovů - „London Metal Exchange“). Ceny uvedené na internetových stránkách jsou pouze orientační, přičemž konečná cena slitku bude sdělena klientovi v den nákupu (Potvrzení o uzavřeném obchodě).

Aktuální ceny zlatých slitků

Den nákupu - Postupný nákup drahých kovů (zlaté portfolio/zlatý slitek)

V případě postupného nákupu zlatých slitků (Zlaté portfolio/Zlatý slitek) je Dnem nákupu každé úterý. V případě, že tento den není pracovním dnem, provede se nákup slitků první následující pracovní den. Nákup je proveden pouze v případě, že měsíční splátka nebo mimořádná splátka bude připsána na bankovní účet TROYSKÉ UNCE nejpozději v pracovní den předcházející Dni nákupu. Platby, které přijdou po tomto dni, budou použity k nákupu v nejbližším Dni nákupu.

 

II. Vstupní poplatek

Druh nákupu

Výše poplatku (Kč)

Jednorázový nákup

0,-

Pravidelné spoření – zlaté portfolio

5% z Celkové kupní částky

Pravidelné spoření – zlatý slitek

5% z Celkové kupní částky

 

III. Doručení zlatých slitků

Způsob doručení Odměna (Kč)

Osobní předání v sídle nebo na pobočce TROYSKÉ UNCE

zdarma

Odeslání na adresu určenou kupujícím – cenný balík

 (poštovné a balné)*

poštovné dle aktuálního ceníku České pošty  www.ceskaposta.cz

Balné:  100,- Kč

*Poštovné a balné je splatné formou inkasního čerpání z majetkového účtu vedeného TROYSKOU UNCÍ. V případě, že na majetkovém účtu není dostatek volných peněžních prostředků, bude poštovné a balné uhrazeno kupujícím v hotovosti při doručení zlatých slitků ve formě „dobírky“.

 

IV. Uložení zlatých slitků

Způsob uložení Odměna (Kč)

 

Uložení v bankovním trezoru TROYSKÉ UNCE

0,25% kvartálně z průměrné kupní ceny zlata uloženého u TROYSKÉ UNCE

(maximálně 3 500,- Kč ročně)

 

V případě uložení zlatých slitků nakoupených v rámci pravidelného spoření (postupného nákupu) je odměna za uložení splatná v poslední den kalendářního čtvrtletí, kdy jsou zlaté slitky uloženy u TROYSKÉ UNCE a to formou inkasního čerpání z majetkového účtu vedeného TROYSKOU UNCÍ. V případě, že na majetkovém účtu není dostatek volných peněžních prostředků, bude TROYSKOU UNCÍ vystavena faktura na dlužnou částku a tato zaslána kupujícímu k proplacení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

V případě uložení zlatých slitků nakoupených v rámci jednorázového nákupu je odměna za uložení zlatých slitků splatná ročně a to do 28.2. roku následujícího po roce, ve kterém byly zlaté slitky uloženy u TROYSKÉ UNCE, a to na základě faktury vystavené TROYSKOU UNCÍ, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Stav slitků uložených u TROYSKÉ UNCE je předmětem každoročního nezávislého auditu.

 

V. Závěrečná ustanovení

  1. Ceník může být měněn. O všech změnách bude kupující informován elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího a/nebo zveřejněním nového ceníku na internetových stránkách TROYSKÉ UNCE, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Pokud kupující do 15 dnů od sdělení informace o změně ceníku neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním nebo přijímá-li nadále služby poskytované TROYSKOU UNCÍ, stává se nový ceník pro kupujícího závazným a to ode dne určeného ve sdělení.
  2. Pokud není mezi kupujícím a TROYSKOU UNCÍ stanoveno jinak, jsou kupní ceny a odměny za poskytnuté služby hrazeny v korunách českých.
  3. Nákup investičního zlata je osvobozen od DPH. Všechny zde uvedené odměny a poplatky za služby TROYSKÉ UNCE jsou včetně DPH, pokud se DPH připočítává.
  4. V případě, že tak bylo stanoveno kupujícím v objednávce, je kupující povinen zaplatit vedle konečné ceny resp. celkové kupní částky a vstupního poplatku rovněž přirážku zprostředkovatele, jejíž výše je stanovena procentem z celkové kupní částky/konečné ceny.
  5. Ceník služeb je platný a účinný od 1.1.2014 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky.

 

       TROYSKÁ UNCE a.s.

Zavolejte nám...
+420 734 281 609