HISTORIE A VÝZNAM ZLATA

Zlato je mimořádně trvanlivý a odolný kov, který je v přírodě velmi vzácný, přičemž nelze nijak chemicky vyrobit. Zlato se aktuálně využívá k výrobě šperků, v průmyslu, lékařství a rovněž je vhodným investičním nástrojem.

Zlato, jako měnový kov uložený v centrálních bankách, po dlouhou dobu sloužilo jako tzv. „zlatý standard“ garantující hodnotu státem vydávaných peněz. Po druhé světové válce tento význam zlata postupně klesal a zcela svoji měnovou funkci přestalo plnit v roce 1971. V současné době význam zlata v ekonomice opět roste, kdy centrální banky jednotlivých států nakupují zlato a drží zlaté rezervy.

Investice do drahých kovů jsou bezpečné a dlouhodobé investice, které výrazně rostou v mimořádných situacích, jakou jsou např. hospodářská krize, měnová reforma, nestabilní politická situace, apod.

Zavolejte nám...
+420 734 281 609