ZLATÉ SLITKY

Investiční zlato má podobu zlatých slitků nebo mincí. Každý zlatý slitek má svoje identifikační číslo, symbol certifikované rafinérie, která slitek vyrobila, a je opatřen bezpečnostním plastovým obalem. Slitky mají hmotnost od 1 gramu do 1000 gramů a jejich  ryzost činí 999,9/1000 (24 karátů).

Investiční zlato není nakupováno ze sběratelských důvodů, ale jako konzervativní dlouhodobá investice, jejímž cílem je zachování hodnoty úspor, která se snižuje působením inflace.

Historická zkušenost praví, že majetkové portfolio každého člověka by se mělo skládat ze tří skupin aktiv. První jsou peníze a finanční produkty, druhou jsou nemovitosti a třetí, často opomíjenou, jsou drahé kovy. Ty by měly standardně tvořit 10 – 15 % hodnoty portfolia v závislosti na investičním profilu člověka.

 

Hlavní důvody nákupu investičního zlata

  1. Jistota. Po dobu více jak 5000 let je zlato měnou, která nikdy neselhala.
  1. Vzácnost. Hodnota zlata jako vzácného kovu, který nelze chemicky vyrobit a jehož zásoby jsou omezené, nikdy neklesne na nulu.
  1. Likvidita. Zlato je možné okamžitě směnit za peníze. Zlato bylo a je univerzální měnou ve všech státech v kterékoli době.
  1. Neomezené vlastnictví. Zlato je zcela ve vašem neomezeném a soukromém vlastnictví, přičemž je velmi lehce přenositelné.
  1. Vysoká koncentrace hodnoty. Zlato má vysokou tzv. „hustotu hodnoty“, kdy malé množství drahého kovu poskytuje významnou kupní sílu.
  1. Stabilita. Hodnota zlata, na rozdíl od peněz a finančních produktů, není ohrožena politickými změnami (zestátnění) či finančními výkyvy (hyperinflace, měnová reforma).
  1. Nákup investičního zlata je osvobozen od DPH. Po roce držení investičního zlata u fyzických osob výnos z prodeje nepodléhá dani z příjmů.

 

 

Investování do zlata je vhodná alternativa ke stavebnímu či důchodovému spoření. Na rozdíl od těchto finančních produktů investice do zlata nepodléhá politickým vlivům či právním omezením.

Zavolejte nám...
+420 734 281 609