Jaké faktory by mohly pomoci růstu ceny zlata?

07.05.2014 11:08:03
cid-60-19450406_size-1412694740.jpg

Cena zlata v tomto roce již atakovala hranici 1400 USD za trojskou unci. Následoval pokles k hodnotě 1300 USD, kolem které cena oscilovala celý duben. Jaké faktory by mohly rozhodnout o vítězství býků, tedy nakupujících, či medvědů, tedy prodávajících, si přiblížíme v následujícím textu.

 

 

 

Krátkodobé a dlouhodobé faktory

Krátkodobě je zlato inverzně korelováno zejména s americkým dolarem. Pokud americký dolar posiluje, vytváří tlak na cenu zlata a zlato klesá. V dnešní situaci, kdy FED (Americká centrální banka) postupně omezuje tisknutí peněz, jsou podmínky pro pokles zlata menší. Tisknutí peněz bylo vždy spojováno s oslabováním dané měny, proto omezování tisknutí, které je naplánováno pro tento rok, by mělo spíš dolaru pomoci růst.

Dlouhodobě mají na zlato největší vliv faktory: míra inflace, poptávka po fyzickém kovu a geopolitická rizika.

Co se týče inflace, ta je na rekordně nízkých hodnotách. Ačkoliv FED tiskne již několikátým rokem, inflace se nezvyšuje. Je to způsobeno zejména šetřením domácností a v poslední době i šetřením států, které začaly omezovat zadlužování, protože to již dosáhlo enormních hodnot. Tento faktor tedy pro zlato není v dnešní době příliš optimistický. Na následujícím grafu je zachycena inflace ve světě. 

Úplně jinak je to ale u poptávky po fyzickém zlatu, která byla minulý rok (2013), a je i v tomto roce, na vysokých hodnotách. Je to zejména díky poptávce tažené Čínou. Na následujícím grafu je zachycena modrou barvou poptávka po fyzickém zlatě, která je stále vysoká. Naopak červeně je zachycena poptávka po tzv. papírovém zlatě, tedy zlatě, se kterým se obchoduje na burze. Je zajímavé, jak v minulém roce docházelo k opouštění papírového zlata, díky čemuž také cena zlata klesla. Pro burzovního obchodníka však může jít o pouhou korekci.

Poslední a neméně důležitý faktor jsou geopolitická rizika. V současné době se jedná zejména o sílící krizí na Ukrajině. Cena zlata je na tento konflikt velice citlivá. Pokaždé, když přijde nová negativní zpráva, reaguje zlato prudkým vzestupem.

Pokud vezmeme v úvahu všechny výše uvedené faktory, nejzásadnější pro cenu zlata bude zřejmě poptávka po fyzickém zlatě, která zatím nejeví známky poklesu, a dále pak politická situace na Ukrajině. 

 

Zavolejte nám...
+420 734 281 609