„Zlatá“ diverzifikace v čase

07.10.2014 17:06:38
cid-63-zlato-1412694900.jpg

Každý investor by měl vždy myslet na možnost diverzifikace svých investic. Již v době kupónové privatizace byla drobným investorům připomínána rada „Nenoste všechna vajíčka v jednom koši”. Na finančním trhu je nepřeberné množství investičních nástrojů, přičemž každý z nich má svoje specifika, mj. v podobě rizikovosti a potenciální výnosnosti. 

Shora uvedeným pravidlem by se měli řídit jak malí tak velcí investoři, jakými jsou například Warren Buffett či George Soros. Ani tyto dva velcí investoři možnost diverzifikace nepodceňují. Warren Buffett se spíše zaměřuje na diverzifikaci v podobě investic do různých průmyslových odvětví. George Soros je spíše zastáncem tzv. časové diverzifikace, kdy věří jedné investiční myšlence a do této myšlenky pak v průběhu času investuje odpovídající množství finančních prostředků. 

Pro investory, kteří se rozhodli pro nákup fyzického zlata, je nejsprávnější a vlastně i jediný způsob diverzifikace investice - diverzifikace v čase. Je těžké předpovědět přesné dno, nebo naopak vrchol ceny zlata na světových trzích. Pokud se zaměříme na velké propady na trhu se zlatem, dojdeme k závěru, že zásadní číslo je v tomto případě číslo 5. Tyto dlouhé propady trvaly totiž v historii přibližně 5 let. Cena zlata se dostala na vrchol v roce 1980 a na dno spadla v roce 1985. Další zlatý vrchol byl v roce 1988, v roce 1993 bylo dosaženo dna, a pokles z vrcholu z roku 1996 se zastavil v roce 2001.

Pro trh se zlatem a pro diverzifikaci v čase je tedy vhodné sledovat tento cyklus. Dobrý pozorovatel si všimne, že během dlouhých býčích (rostoucích) trhů sice přicházejí korekce, ale jsou hluboké a krátké a cena se z nich velmi rychle vrací na původní hodnoty. To platí třeba pro 70. léta minulého století nebo první roky nového tisíciletí. Obdobně to platí pro krizový rok 2008.

Z výše uvedeného si můžeme odnést jeden důležitý závěr. Je dobré diverzifikovat v čase, což znamená nakupovat fyzické zlato v určitých intervalech. Jeden příklad za všechny. Pokud bychom kupovali zlato během roku 2014 na začátku každého měsíce, byla by průměrná cena koupeného zlata cca 1270 USD za troyskou unci. A to by byla určitě lepší cena, než kdybychom zlato koupili například jednorázově na začátku měsíce března, kdy cena byla 1332 USD za troyskou unci. Stejný postup, ale v jiných časových intervalech, by se dal použít mnohokrát, ať už by se časový horizont pohyboval v řádu měsíců nebo let. 

 

V Praze, dne 7.10.2014

Zdroj: TROYSKÁ UNCE a.s.

 

Zavolejte nám...
+420 734 281 609